Củ cải xào trứng

Khi mình nghĩ đến món ăn này trong đầu mình nảy ra cụm từ “Cơm nhà” ngay lập tức. Với bất kỳ ai cũng vậy, cơm mẹ nấu luôn là ngon nhất. Nhiều khi ở bên này có lúc mình chẳng muốn ăn uống gì chỉ vì ghét cái cảm giác ăn một mình. Hè…