Nghề giáo

Nếu có ai hỏi 1 năm gap year làm được những gì thì điều đầu tiên mình sẽ tự hào mà bảo rằng mình đi dạy học. Và học sinh của mình rất ngoan. Buồn cười là trước kia mình không thích đi dạy. Nói đến gia sư là bĩu môi. Có lẽ vì trước…